16.08.2019

Podróżować samemu czy z biurem podróży? – cz. 2

Zapraszam do lektury drugiej części artykułu na temat czy powierzać / nie powierzać organizację swoich wakacji nurkowych profesjonalnym biurom podróży? Umowa-zgłoszenie, warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia to bardzo istotne […]

Zapraszam do lektury drugiej części artykułu na temat czy powierzać / nie powierzać organizację swoich wakacji nurkowych profesjonalnym biurom podróży?

Umowa-zgłoszenie, warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia to bardzo istotne elementy formalne, bez których nie ma mowy o bezpieczeństwie wyjazdu, który kupujemy w profesjonalnym biurze podróży organizującym wyprawy nurkowe! Te 3 elementy określają co tak naprawdę kupujemy i w jakiej kwocie, komu płacimy za zamówione świadczenia oraz jaki podmiot pobierając od Was wpłaty zobowiązany będzie wywiązać się z zawartej umowy i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i powodzenie Waszych wymarzonych wakacji nurkowych.

Umowa

Umowa – zgłoszenie / potwierdzenie rezerwacji. Bardzo istotny element, który każdy działający zgodnie z wymogami organizator nurkowy zobowiązany jest przedstawić klientowi przed dokonaniem rezerwacji. Umowa ta jest niejako kompendium – czytelnym zestawieniem najważniejszych informacji o usłudze, którą planujemy zakupić. Na umowie powinny znaleźć się informacje mówiące o: organizatorze wyjazdu (dane rejestracyjne przedsiębiorstwa, numer NIP, numer wpisu do rejestru organizatorów turystycznych itp.), czasie trwania imprezy i jej cenie, świadczeniach objętych ceną podstawową oraz tych nie wkalkulowanych (wraz z informacją o wysokościach poszczególnych dopłat), przelotach, sposobie zapłaty za imprezę oraz informacja o wysokości wpłat i ich terminach, numerach kont bankowych, na które należy realizować wspomniane płatności, a także ubezpieczeniu, którym objęty będzie klient. Na umowie powinni zostać wskazani uczestnicy biorący udział w wyjeździe oraz osoba zawierająca umowę w ich imieniu. Umowa taka nie może zawierać postanowień ograniczających prawa klientów wynikające z ustawy o usługach turystycznych, a także postanowień naruszających inne prawa konsumentów lub przepisy obowiązujące.

Warunki uczestnictwa

Niezwykle ważny element! Dlaczego? Bo określa w jasny i klarowny sposób prawa i obowiązki nie tylko samego klienta ale również organizatora wyjazdu. To co istotne! Warunki te nie mogą być dobrowolnie wymyślonym i sporządzonym przez podmiot zapisem. Każdy organizator imprez turystycznych – w tym nurkowych, zobowiązany jest przygotować swoje warunki uczestnictwa w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej danego organizatora zawierają szereg zapisów regulujących wzajemne stosunki pomiędzy klientem a organizatorem, prawa i obowiązki, w tym najważniejsze informacje o: cenie imprezy i możliwości jej zmiany, wymogach stawianych przed uczestnikami wyjazdu dotyczących przepisów wizowych, konieczności szczepień, terminie ważności paszportów, możliwości dokonywania zmian i rezygnacji z udziału w imprezie (zarówno z przyczyn leżących po stronie klienta jak i organizatora), ubezpieczeniu, obowiązkach i odpowiedzialności biura a także samego klienta oraz reklamacjach.

Warunki ubezpieczenia

Podróżowaniu często towarzyszą sytuacje niebezpieczne – szczególnie w przypadku wyjazdów nurkowych! Choć współczesna turystyka nurkowa należy do względnie bezpiecznych aktywności to jednak wciąż globtroterstwo jest dalece bardziej ryzykowanym sposobem spędzania czasu niż pozostawanie w miejscu stałego zamieszkania. Świadomość zagrożeń nałożyła na organizatorów wyjazdów (w tym nurkowych !) obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w imprezach umowy ubezpieczania (w zakresie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków, KL – kosztów leczenia). Tak więc pamiętajcie! Decydując się na ofertę profesjonalnych organizatorów nurkowych sprawdźcie czy zostaliście ubezpieczeni, na jakie kwoty opiewa Wasza polisa oraz jakie są jej składowe – czy na przykład zawiera ona rozszerzenie o uprawianie nurkowania. Wszystkie szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, wskazówek dotyczących postępowania w razie wypadku powinniście otrzymać od obsługującej Was firmy.

Komplet dokumentów na wyjazd

Organizator wyjazdów nurkowych ma obowiązek jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, przekazać swoim klientom komplet dokumentów stanowiących potwierdzenie rezerwacji zamówionych świadczeń. Po opłaceniu rezerwacji powinniśmy otrzymać od organizatora: bilet lotniczy lub voucher na przelot, potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczenia KL+NNW+bagaż, voucher zawierający informacje o zarezerwowanych świadczeniach w miejscu, do którego odbywamy podróż: w hotelu, na pokładzie łodzi, zarezerwowanych pakietach nurkowych, transferach itp. Co ważne! Powinniśmy otrzymać adres oraz namiary kontaktowe na obiekt noclegowy / jednostkę pływającą, kontakt do lokalnego przedstawiciela organizatora, który będzie sprawował nad nami pieczę podczas podróży oraz kontakt do osoby, do której będziemy mogli zwrócić się o pomoc razie trudności. Miłym gestem ze strony organizatora będzie także przekazanie klientom pełnych informacji praktycznych dotyczących odwiedzanego miejsca wraz ze wskazówkami jak przygotować się do podróży i co spakować na wyjazd.

CO FAKTYCZNIE DAJE NAM ORGANIZATOR WYJAZDÓW NURKOWYCH

Gwarancję jakości

Myślę, że przy panującej na rynku konkurencji, nie tylko w branży turystyki nurkowej, każdy poważny i szanujący swój biznes przedsiębiorca nie pozwoli sobie na utratę dobrego wizerunku wśród odbiorców swoich usług. Coraz częściej wyznacznikiem kierunku działań organizatorów jest JAKOŚĆ, a nie jak by się mogło wydawać NISKA CENA! Przynajmniej w mojej opinii taki sposób myślenia powoli odchodzi do lamusa. Dlatego też chęć dalszego rozwoju przedsiębiorców z branży turystyki nurkowej lub utrzymanie silnej pozycji na rynku jest podstawowym determinantem dbałości o jakość świadczonych przez nich usług. Szanujemy klientów, liczymy na pozyskiwanie nowych, zależy nam na tym by ponownie skorzystali z naszych kolejnych propozycji wyjazdów. Tak więc bezpośrednio przekłada się to na dbałość o wysoki poziom obsługi i starania by proponowana oferta była jak najkorzystniejsza – biorąc pod uwagę główny składnik – stosunek jakość / cena. Profesjonalni organizatorzy wyjazdów nurkowych korzystają ze swojego „know-how” budowanego w oparciu o lata mozolnej pracy i doświadczeń. Znamy proponowane klientom destynacje, obiekty noclegowe, łodzie, lokalnie działające centra nurkowe oraz podwykonawców, którzy bezpośrednio zaopiekują się turystami na czas trwania imprezy. Świadomie i pieczołowicie selekcjonujemy kontrahentów tak by w pełni sprostać oczekiwaniom (czasami mocno wygórowanym) odbiorcom naszych usług.

Kompleksowość

Jest to niezwykle ważny aspekt działalności organizatorów wyjazdów turystycznych (w tym nurkowych!) zabezpieczający odbiorców usług przed ryzykiem wystąpienia sytuacji zakłócających płynną realizację określonego programu imprezy. Każdy profesjonalny organizator pełni pieczę nad klientami i wszelkimi usługami wchodzącymi w skład zamówionej imprezy. Co ważne, w przypadku niewykonania usługi przez podwykonawcę, organizator zobowiązany jest zabezpieczyć klienta świadczeniami zastępczymi w standardzie równoznacznym do tego zarezerwowanego lub wyższym.

Konkurencyjną cenę

Zanim przejdę do bardziej szczegółowej analizy tego punktu chciałabym na wstępie sprecyzować istotną kwestię. W moim pojęciu konkurencyjność cenową należy rozpatrywać w ujęciu stosunku jakości zamówionych świadczeń do ich ceny. Mylącym jest posługiwanie się tylko jednym wyznacznikiem – niską ceną! Bo wiadomym jest, że produkt luksusowy, dajmy na to pobyt w ***** resorcie nurkowym usytuowanym tuż przy plaży z piękną rafą domową nigdy nie będzie kosztował mniej niż świadczenia oferowane przez budżetowy obiekt w ekonomicznej klasie położony np. 1 km od linii brzegowej morza.  Podkreślam, nie wszystko co z pozoru wydaje nam się drogie, w rzeczywistości takie jest! Zanim skrytykujemy profesjonalnie działające nurkowe biura podróży „za wysokie ceny” sprawdźmy najpierw dokładnie świadczenia, które zawarte zostały w pakiecie danej imprezy. Miejmy świadomość tego, że organizator wyjazdów nurkowych rezerwuje wybrane usługi u swoich kontrahentów w znacznie niższych cenach, niż te które bezpośrednio otrzyma klient. Jestem przekonana, że zestawiając obiektywny i kompleksowy kosztorys samodzielnie zorganizowanej wyprawy z tą zakupioną u profesjonalnego touroperatora nurkowego finalna cena będzie bardzo zbliżona. Dodatkowo zyskamy naprawdę wiele czasu, który normalnie poświęcilibyśmy na przygotowywanie wyjazdu a sama podróż będzie mało ryzykowna! Bo przecież powierzamy się w ręce profesjonalnie działającej firmy, która istnieje właśnie po to, by zaopiekować się swoim klientem i zaoferować mu sprawdzony produkt w jak najniższej cenie.

Komfort

Jest to zdecydowana zaleta dla korzystających z usług profesjonalnych organizatorów podwodnych wakacji. Rola touroperatora sprowadza się do maksymalnego wyręczenia odbiorcy usług w przygotowaniach i realizacji wymarzonych wakacji nurkowych. Tak więc klienci nie tracą cennego czasu na wyszukiwanie i komponowanie swoich wakacji nurkowych – otrzymują gotowy pakiet podany na tacy. Bo nie oszukujmy się! Całościowe i samodzielne przygotowanie wyjazdu nurkowego jest sprawą niezwykle czasochłonną i obarczoną ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, które zakłócić mogą nasze wymarzone wakacje nurkowe. Organizator wyręczy klienta w tych obowiązkach i co więcej! zaoferuje usługi o najlepszej jakości i sprawnej logistyce. W przypadku wystąpienia zakłóceń w przebiegu imprezy (odwołania lotu, problemów w obiekcie noclegowym) to organizator sprawuje pieczę nad podróżującymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek natychmiast zapewnić swoim klientom świadczenia ekwiwalentne. 

PODSUMOWUJĄC…

Piękno czasów, w których aktualnie żyjemy polega na nieograniczonej swobodzie przemieszczania się… Jesteśmy wolni, posiadamy paszporty a co ważniejsze intelekt i dostęp do informacji, dzięki którym w niespełna 2 doby możemy znaleźć się w obranym punkcie na Ziemi – w miejscu, które nas interesuje i intryguje. Nie marnujmy tej szansy, zwiedzajmy świat i odkrywajmy jego niebywałe piękno. To właśnie podróże pozwolą nam uczyć się życia, poznawać różnice środowiskowo – kulturowe, nabierać pokory i szacunku do otoczenia. I nie ważne jest to w jaki sposób uda nam się zrealizować wymarzony wyjazd. Po prostu zwiedzajmy, eksplorujmy, odkrywajmy i pasjonujmy się tym. Czerpmy z tego użytek i dziękujmy, że jest nam to dane… A jeśli chcecie cieszyć się podróżami w pełni, mając świadomość, że nie czujecie się pewnie organizując sobie wyjazd samodzielnie i boicie się przykrych doświadczeń, powierzcie to specjalistom i nie marnujcie sobie wakacji…  Mamy z nich czerpać, głównie przyjemność – bo po to są.

Popularne posty

Nie odwołuj podróży, zmień termin. Wspierajmy turystykę!

Każdy z nas kocha podróże – zarówno te małe, jak i te duże. Pozwalają nam poszerzać horyzonty, odkrywać nowe i nieznane lądy, inną kulturę a także pozwalają na […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 10 – 2 BIEGUNY Krainy lodowych gigantów

Kiedy w 2015 roku sprezentowałam Kasi – właścicielowi firmy ACTIVTOUR – książkę pt. „AntArktyka podwodne zauroczenie” (autorstwa Bartosza Stróżyńskiego), nie sądziłam, że stanie się ona inspiracją i symbolem […]

ZOBACZ
Bezpieczeństwo z Activtour

?WAŻNE INFORMACJE? Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejszymi priorytetami w życiu każdego człowieka – o czym przekonaliśmy się mocno w ostatnim czasie. Dlatego też, chciałyśmy przypomnieć o ochronie jaką […]

ZOBACZ
ANTARKTYDA Nurkowanie w Krainie Lodowych Gigantów…

W obszarach polarnych przestają działać reguły, które obowiązują w naszym codziennym życiu. Antarktyda to rejon wiecznego lodu, dni trwających sześć miesięcy, błędnych wskazań kompasów, to tu spotykają się […]

ZOBACZ
LINIA LOTNICZA ZGUBIŁA NASZ BAGAŻ NURKOWY – i co dalej…?

Nasze wakacje nurkowe rozpoczęte. Przemęczeni podróżą docieramy na drugi koniec świata, do szczęścia  zostało już tak niewiele. Odbiór bagażu, transfer do miejsca gdzie spędzimy najbliższe dni lub tygodnie, […]

ZOBACZ
20 TOPOWYCH KIERUNKÓW NURKOWYCH NA ŚWIECIE – Alfabetyczny Ranking Activtour

Jesteśmy mobilni, potrafimy dotrzeć już w zasadzie w każdy zakątek naszego globu. Z pełną świadomością twierdzę, że świat stoi przed nami otworem… Niektórzy z nas swoją podwodną przygodę […]

ZOBACZ
SAFARI NURKOWE: KILKA PORAD JAK W ZGODZIE DZIELIĆ KABINĘ, ZE WSPÓŁLOKATOREM

Nie każdy z nas uczestniczy w wyjeździe nurkowym w towarzystwie osoby blskiej i takiej, którą dobrze zna – z drugą połową, mężem/żoną czy przyjacielem. Często decydujemy się na […]

ZOBACZ
Podróżować samemu czy z biurem podróży? – cz. 2

Zapraszam do lektury drugiej części artykułu na temat czy powierzać / nie powierzać organizację swoich wakacji nurkowych profesjonalnym biurom podróży? Umowa-zgłoszenie, warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia to bardzo istotne […]

ZOBACZ
Podróżować samemu czy z biurem podróży? – cz. 1

 Czy powierzać / nie powierzać organizację swoich wakacji nurkowych profesjonalnym biurom podróży? Na to pytanie tak naprawdę każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie sam. Nie ma jednej właściwej […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 4 – Komodo

Woda to niezwykły żywioł. Zachwyca, przeraża, zaskakuje, przynosi dużą dawkę adrenaliny, ale i uczy pokory. Wynurzyłam się na powierzchnię, przerywając błękitną taflę wody. Kolejne zachwycające nurkowisko, czasem przeszywane […]

ZOBACZ
Ustawa o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym od 26.11.2016

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen […]

ZOBACZ
Targi Nurkowe 2016 Podwodna Przygoda

Jak co roku chcielibyśmy Was wszystkich serdecznie zaprosić do naszego stoiska numer 4! 7 edycja targów odbędzie w dniach 1-3 kwietnia 2016, podobnie jak ostatnia, na EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego […]

ZOBACZ
SPRAWDŹ