Gwarancja organizatora

421.056,00 PLN Tyle wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa ACTIVTOUR Profesjonalnego Organizatora Wyjazdów Aktywnych na nowy sezon 2023/2024. Polisa obowiązuje od 18.09.2023 r. do 17.09.2024 r. Wystawiona została przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.

Przedmiotem gwarancji jest:

•    pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
•    pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
•    pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki.

SPRAWDŹ